GDPR

Privacybeleid D&S BVBA

De Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) beschermt persoonsgebonden gegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. Gegevens met betrekking tot juridische personen zijn niet onderhevig aan deze vorm van bescherming. Persoonsgebonden gegevens zijn individuele gegevens van persoonlijke of zakelijke aard die aan uw persoon gelinkt kunnen worden. De persoonlijke informatie die u ons bezorgt, wordt verwerkt in een databank beheerd door D&S BVBA. Onder “persoonsgebonden gegevens” wordt verstaan: informatie die alleen op u te herleiden is (zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, GSM-nummer, BTW nummer enz.). U bent zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de informatie die u ons verstrekt. Wij vertrouwen op de waarheid ervan. Informatie die niet daadwerkelijk met uw identiteit in verbinding kan gebracht worden (zoals bijvoorbeeld de door u aangeklikte artikelen op een website), behoren daar niet toe. Het is voor D&S BVBA uiterst belangrijk dat er behoedzaam wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Het doel van dit Privacybeleid is u te informeren over welke gegevens we verzamelen als u onze website/webshop gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijpt u precies hoe wij werken. Het verschaft u alle informatie die noodzakelijk is om de keuze te maken of u deze website wenst te gebruiken en aldus persoonlijke informatie wenst te verstrekken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van D&S BVBA, Begoniastraat 1A 9810 Eke. U dient zich ervan bewust te zijn dat D&S BVBA niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. D&S BVBA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Ons gebruik van verzamelde gegevens ​

Gebruik van onze diensten


Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. In de eerste plaats worden je gegevens gebruikt om de overeenkomst die je met ons sluit op een correcte manier te kunnen afhandelen. Op die manier kunnen we je bijvoorbeeld een factuur opsturen of een pakket naar het juiste adres versturen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van D&S BVBA of die van een zorgvuldig geselecteerde derde partij zoals een extern boekhoudkantoor , de FOD Financiën, FOD Sociale Zekerheid of BPOST. Het gebruik van deze gegevens laat ons toe om deze ook te koppelen naar onze interne facturatie en boekhouding. Dit is noodzakelijk om onze diensten optimaal te kunnen uitvoeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. ​

Communicatie


Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van D&S BVBA of die van een zorgvuldig geselecteerde derde partij zoals een externe IT dienst of BPOST. Deze gegeven kunnen ook intern doorgespeeld worden aan onze boekhouding of sales hetzij mondeling of schriftelijk via e-mail, MMS of SMS. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. ​

Cookies


Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies”. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een bepaalde webserver via uw webbrowser tijdens het online-bezoek op uw computer wordt opgeslagen. Het bevat door uzelf opgegeven informatie (zoals uw voorkeuren of e-mailadres) die in principe alleen gelezen kan worden door de site die het heeft aangemaakt. Deze zijn nodig om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van D&S BVBA of die van een zorgvuldig geselecteerde derde partij derde partij zoals een extern bedrijf verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de webshop en website. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. ​

Doeleinden


We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. ​

Derden


Op geen enkel moment verkopen of verhuren we je gegevens aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van D&S BVBA. Wij beschouwen je gegevens als vertrouwelijke informatie. Occasioneel doen we wel een beroep op een externe verwerker. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk gegevens doorgeven aan derden als wij daar zelf de middelen niet voor hebben. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden waarop een beroep wordt gedaan voor het leveren van bepaalde diensten of producten (bijv. technische en logistieke dienstverlening, financiële verrichtingen) op voorwaarde dat die derden zich ertoe verbonden hebben om de bepalingen van dit privacybeleid na te leven. Uw persoonlijke informatie zal niet doorgegeven worden aan derden die geen onderdeel uitmaken van ons productieproces. Indien we dat doen, zullen we er altijd op toezien dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden gebruikt. De informatie wordt enkel met zorgvuldig geselecteerde derden gedeeld, zoals hierboven in de verschillende rubrieken reeds vermeld. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid. Bovendien wordt de informatie in bepaalde gevallen intern gedeeld. Dit kan het geval zijn wanneer een vertegenwoordiger persoonlijk bij u op bezoek dient te komen om een probleem op te lossen of diensten van ons aan te bieden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Onze website kan links of verwijzingen naar andere websites van derden bevatten. Wanneer u deze gebruikt, verlaat u onze website. Ons privacybeleid is niet van toepassing op deze andere websites. Voor deze gelinkte websites van derden gelden andere regelingen inzake gegevensbescherming en aansprakelijkheid. Wanneer u een website bezoekt, dient u het privacybeleid van de betreffende website te raadplegen. ​

Veranderingen


Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. ​

Keuzes voor persoonsgegevens


Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. ​

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief


Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. ​

Aanpassen/uitschrijven communicatie


Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. ​

Cookies uitzetten


De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. ​

Vragen en feedback


We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.